အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 5 July, 2017
19489439_119589981977015_1791376820_n

တင်ဒါပိတ်ရက်အား (၃၀-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၀-၇-၂၀၁၇) ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထားပါသည်။   Download Tender Specifications Download Promote e-Services

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 8 February, 2017
16593564_839715326168660_1323875722_o

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Wireless Access Point (AP) Installation လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း

More…

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 18 January, 2017
16121918_826980177442175_211121105_o

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း _________________________________________________________________ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Local Area Network Installation လုပ်ငန်းအတွက်

More…

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 6 December, 2016
15368735_803125989827594_937586051_o

  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း _________________________________________________________________ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Dell PowerEdge

More…