နိုင်ငံတော်၏စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အလယ်အလတ်အဆင့် စက်မှုနည်းပညာရှင်များ မွေးထုတ်ရန်လိုအပ်


Date : 22 October, 2012
IMG_98288

အလယ်အလတ်အဆင့် စက်မှုနည်းပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများသည် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသောကြောင့် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများအား အရေအတွက်သာမက နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အချင်းပြည့်ဝစေရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊

More…