နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရှင်များ၊ Skill Technicians များနှင့် Skill Workersများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးဦးတည်ချက်ထားကြိုးပမ်း


Date : 9 November, 2012
1

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ၁၁ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များတွင် လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ရန် Lab ပစ္စည်းများလုံလုံလောက်လောက်ရရှိနိုင် စေရေးနှင့် Research Universities များအဆင့်ထိရောက်အောင် ရည်မှန်းချက်များထားရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဥ်းသည့်

More…