နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ အဓိကထားလုပ်ဆောင်


Date : 21 November, 2012
IMG_5216

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍတွင် အဓိကအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမည့် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများအား ပြည်တွင်းတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် တိကျကောင်းမွန်သော စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သမာရိုးကျတွင်ခုံ

More…