ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗဟန်းနယ်မြေ)နှင့် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး


Date : 26 May, 2014
3

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗဟန်းနယ်မြေ )နှင့် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။                ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည်

More…