ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ တက္ကသိုလ်များစစ်ဆေး


Date : 5 June, 2014
IMG_5534

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းနှင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးတို့သည် ဇွန်လ ၂ ရက်က နည်းပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်

More…