နည်းပညာနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကဏ္ဍ တိုးချဲ့မြှင့်တင်အကောင်အထည်ဖော်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး


Date : 11 June, 2014
IMG_3450

ပညာရေးမြှင့်တင်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ နည်းပညာနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကဏ္ဍ တိုးချဲ့မြှင့်တင်အကောင်အထည်ဖော်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ Working Group များနှင့် Development Partner များ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း

More…