ပိုင်ရှင်မဲ့ဓာတ်ရောင်ခြည်ပင်ရင်းများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ


Date : 21 July, 2014
IMG_9570

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စွမ်းအင်ဌာန U.S. Department of Energy (DOE)၊ Global Threat Reduction Initiative (GTRI) နှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီး

More…