နျူကလီးယားလုပ်ငန်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများထိန်းချုပ်စောင့်ကြပ်ရေးဆိုင်ရာ National Workshop on Safeguards အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ


Date : 4 December, 2014
IMG_7780

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) တို့ ပူးပေါင်း၍ နျူကလီးယားလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများထိန်းချုပ်စောင့်ကြပ်ရေး (Safeguards) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် National Workshop on Safeguards အလုပ်ရုံဆွေးနွေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို

More…