တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ပညာသင်ကျောင်းများနှင့် သိပ္ပံများဖွင့်လှစ်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေး


Date : 9 December, 2014
IMG_8169

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာသည် လွန်စွာအရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ တစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ လိုအပ်ချက် နှင့်အညီ

More…