ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆွေးနွေး


Date : 24 March, 2015
Japan

သိပနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦး ဦးဆောင‌်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉) ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့သို့ သွားရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအား

More…