အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရှမ်းရွာကြီး) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား


Date : 27 April, 2015
THS

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၇) ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရှမ်းရွာကြီး) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

More…