လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား


Date : 5 June, 2015
IMG_0471

နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပညာရေးကဏ္ဍကို အားပေးမြှင့်တင်ရာ၌ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်အသီးသီးသည် အရေးပါသည့်အတွက် ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှုများကို လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးရန်၊ လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နှင့် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တိုးတက် စေရန်တို့ကို

More…