တောင်ကြီးမြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး


Date : 10 June, 2015
P1850

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)သို့ ရောက်ရှိပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ကြီး)ရှိ

More…