မြန်မာနိုင်ငံအသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ


Date : 4 July, 2015
IMG_22

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှဦးဆောင်၍ ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ (World Intellectual Property Organization – WIPO) နှင့် Friedrich Naumann Foundation for Freedom

More…

နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသည့် သုတေနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး


Date : 1 July, 2015
IMG_21

နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသည့် သုတေနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စုဝေးခန်းမ၌

More…