နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသည့် သုတေနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး


Date : 1 July, 2015
IMG_21

နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသည့် သုတေနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စုဝေးခန်းမ၌

More…