တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် နည်းပညာအထောက်အကူပြုမှုဆိုင်ရာ ဌာနများတည်ထောင်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သင်တန်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ


Date : 27 July, 2015
DSC_0033

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ (World Intellectual Property Organization – WIPO)တို့ ပူးပေါင်းပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နှင့် နည်းပညာအထောက်အကူပြုမှုဆိုင်ရာ ဌာနများတည်ထောင်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း သည့်

More…