ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်နှင့် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၏ နယ်ပယ်တွင် အာဆီယံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံများအကြား စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ


Date : 18 November, 2015
????????????????????????????????????

ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်နှင့် သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၏ နယ်ပယ်တွင် အာဆီယံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံများအကြား စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ နံနက်

More…

ရာသီဥတု‌ြေပာင်းလဲခြင်းဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှှိမည့် သီးနှံမျိုးသစ်များ ထွက်ရှိစေရန်အတွက် မျိုးထွန်းမျိုးပွားခြင်းနည်းပညာများ ထောက်ကူပေးခြင်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကျင်းပ


Date : 18 November, 2015
IMG_2145

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရာသီဥတပြောင်းလဲခြင်းဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် သီးနှံမျိုးသစ်များ ထွက်ရှိစေရန်အတွက် မျိုးထွန်းမျိုးပွားခြင်း နည်းပညာများထောက်ကူပေးခြင်းဆိုင်ရာ အစည်း အဝေးကို နေပြည်တော်၊ Royal

More…