သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ


Date : 17 December, 2015
????????????????????????????????????

နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားလူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အား ဖြစ်သော သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စဥ်ဆက်မပြတ် အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မဟာဗျူဟာများ စုပေါင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ (Workshop

More…