National Spatial Data Infrastructure – NSDI စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး


Date : 21 December, 2015
????????????????????????????????????

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ကြီးမှူးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Center of the International Cooperation for Computerization

More…