National Spatial Data Infrastructure – NSDI စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး


Date : 20 May, 2016
????????????????????????????????????

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) တို့မှကြီးမှူးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊

More…