အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယားလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ ထိန်းချုပ်စောင့်ကြပ်ခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်းဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ


Date : 24 May, 2016

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စွမ်းအင်ဌာန အမျိုးသားနျူကလီးယား လုံခြုံရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့တို့ကြီးမှူး၍ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ နျူကလီးယားလုပ်ငန်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများ ထိန်းချုပ်စောင့်ကြပ်ခြင်းအတွက် စည်းမျဉ်း ဥပဒေ ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (International

More…