စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့(Board of Institute)၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး


Date : 7 June, 2016
????????????????????????????????????

စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(Singapore-Myanmar Vocational Training Institute-SMVTI) ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (Board of Institute) ၏ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

More…