အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ


Date : 22 August, 2016
DSC_0169

နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်လ ၂၀   မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်စနစ် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရေးအတွက် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့

More…