သက်မွေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကာလတိုသင်တန်းများ အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၇)ဆင်းပွဲနှင့် အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၇)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ


Date : 11 September, 2017
21457719_1893836910936153_5043673312240231521_o

  ဘားအံ စက်တင်ဘာ ၁၁     ADRA-Myanmar နှင့် NORAD တို့မှပံ့ပိုး၍ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဘားအံ)မှ ဖွင့်လှစ်သော ကာလတို သင်တန်းများ အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၇)ဆင်းပွဲနှင့် အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၇)ဖွင့်ပွဲ

More…