အမြင်အာရုံ အားနည်းသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် အကြားအာရုံ အားနည်းသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်


Date : 15 September, 2017
21743765_1895457630774081_5219108031397824987_o

ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ ၁၅     အမြင်အာရုံအားနည်းသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် အကြားအာရုံအားနည်းသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ကူဘိုတာမှလှူဒါန်းသော ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ် ခြင်း

More…